• จำนวนผู้มารับบริการที่โรงพยาบาลน้ำปาด แยกสถานบริการ(รพ.สต.)
 • สรุปความครอบคลุมสิทธิ
 • ข้อมูลประชากร
 • ดัชนีชี้วัดจากข้อมูลผู้ป่วยที่ใช้จัดทำกลัุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRG)
 • 10 อันดับกลุ่มโรคผู้ป่วยในตาม (DRG)
สะอาดและสวย ร่ำรวยยิ้มหวาน  บริการเป็นหนึ่ง  เข้าถึงชุมชน
29 ต.ค. 2557   --เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ - เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดคาร์บอนไดอ๊อกไซด์และออกซิเจนในเส้นเลือดแดง จำนวน ๑ เครื่อง     <<รายละเอียด
     โครงการฝากท้องทุกที่ฟรีทุกสิทธิ
..............................................................................................................
  รัฐบาลถวายโครงการฝากท้องทุกที่ฟรีทุกสิทธิ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2556 ให้หญิงตั้งครรภ์คนไทยทุกคนที่มีประมาณ 800,000 คน ฝากท้องได้ที่สถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ฟรีทุกสิทธิ์ เพิ่มมาตรฐานบริการแม่และเด็ก สร้างคุณภาพประชากรที่อาศัยในประเทศเริ่มตั้งแต่อยู่ในครรภ์สุขภาพแข็งแรง ปลอดโรคพันธุกรรม ไร้พิการ อีคิว ไอคิวเกิน 100 มีผลตั้งแต่ 14 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป โดยหญิงตั้งครรภ์จะมีบัตรประจำตัวสีชมพู และระบุวันคลอดชัดเจน ได้รับบริการฝากครรภ์ 5 ครั้ง ส่วนบัตรเด็กใช้สีเหลือง ดูแลต่อเนื่องฟรีถึงอายุ 6 ปี

Read More 

ประกาศโรงพยาบาลน้ำปาด
12 ก.ย. 2557  --เรื่อง สอบราคา เครื่องกรอฟันชนิดกรอเร็ว จำนวน ๖ เครื่อง   <<รายละเอียด
..............................................................................................................
..............................................................................................................
09 ก.ย. 2557  --เรื่อง แผนการดำเนินการสอบราคา เครื่องกรอฟันชนิดกรอเร็ว จำนวน ๖ เครื่อง      <<รายละเอียด
โรงพยาบาลน้ำปาด ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110 
โทรศัพท์ : 0-5548-1574-0 โทรสาร : 0-5548-1061  
@ 2009 Nampadhospital.org All rights reserved.
บริการข้อมูล
สถิติชีพ
 • อัตราเกิด,อัตราตาย,อัตราเพิ่ม
 • อัตราตายมารดา,อัตราตายทารก
 • สาเหตุการป่วย OPD
 • สาเหตุการป่วย IPD
 • สาเหตุการตาย
 • ผู้ป่วยนอกย้อนหลัง 5 ปี
 • ผู้ป่วยในย้อนหลัง 5 ปี
 • ผู้ป่วยระบาดวิทยาย้อนหลัง 5 ปี
บริการสารสนเทศ
 • ข้อมูลแผนงาน / โครงการประจำปี
 • ตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล
 • ข้อมูลจำนวนสถานที่ที่สำคัญ
 • ข้อมูลรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ
 • ตารางการประชุม
 • ข้อมูลการฝึกอบรมของบุคลากร
®ประกาศโปรแกรมความเสี่ยงโรงพยาบาลน้ำปาดสามารถ downloads ไอคอนโปรแกรมได้ที่หน้าเว็บไซต์นี้ที่ blog downloads,   
Downloads
NAMPAD HOSPITAL
<< Icon RiskManager
Quick Link
<< Icon RiskManager
ศูนย์บริการข้อมูล
เว็บไซต์เพื่อนบ้าน
 • โรงพยาบาลอุตรดิตถ์, สสอ.เมือง
 • โรงพยาบาลลับแล, สสอ.ลับแล
 • โรงพยาบาลตรอน, สสอ.ตรอน
 • โรงพยาบาลพิชัย, สสอ.พิชัย
 • โรงพยาบาลท่าปลา, สสอ.ท่าปลา
 • โรงพยาบาลน้ำปาด, สสอ.น้ำปาด
 • โรงพยาบาลฟากท่า, สสอ.ฟากท่า
 • โรงพยาบาลบ้านโคก, สสอ.บ้านโคก
 • โรงพยาบาลทองแสนขัน, สสอ.ทองแสนขัน
 • สสจ.อุตรดิตถ์
NPH INTRA