| สะอาดและสวย ร่ำรวยยิ้มหวาน บริการเป็นหนึ่ง เข้าถึงชุมชน..
ประมวลกิจกรรม
ประกาศ/ข่าวสาร
ศูนย์บริการข้อมูล
   

งานกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์อุตรดิตถ์

เป็นประจำของทุกปีในช่วงเดือนมกราคมสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์จะจัดมีการแข่งขันกีฬาสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงพยาบาลในสังกัด และในปี 2559 ก็เช่นกัน Admin มีภาพบรรยากาศในงานมาฝากครับ.
 

บริจาครถยนต์ D-Max 4ประตู

นพ.อิชย์อธิป บุญศักดิ์เลิศ ผู้อำนวยการโณงพยาบาลน้ำปาด บริจาครถยนต์ ISUZU D-Max ให้กับโรงพยาบาลน้ำปาดเพื่อใช้ในราชการของโรงพยาบาลน้ำปาด ชาวโรงพยาบาลน้ำปาดขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง.4 พ.ย.58
 

บริจาคน้ำดื่มพร้อมสมทบทุน

ญาติของคุณคำดี คำทอง ได้บริจาคน้ำดื่มจำนวน 5 ลัง พร้อมเงินสดอีกจำนวน 500 บาท แก่หน่วยงานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลน้ำปาดเพื่อไว้บริการผู้ป่วยและญาติที่มารับบริการที่โรงพยาบาลเนื่องจากในแต่ละวันมีคนไข้จำนวนมากที่มารับบริการ ทางโรงพยาบาลน้ำปาดต้องขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ.25 ก.ย.58

ความรู้ทางการแพทย์

SliceMaker Products

Add your contents here, you can easily add contents here through SliceMaker products. Add your contenst here, you can easily add contents here.

Package ตรวจสุขภาพ

ข้อมูลตรวจสุขภาพ

1. ตรวจสุขภาพประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว ชาวลาว,พม่า,กัมพูชา

ประชาสัมพันธ์

ข่าว/กำหนดการสำคัญ

เชิญเข้าร่วมประชุมสามัญสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ วันเสาร์ที่ 14 พ.ย.2558.

บริการของเรา

SliceMaker Products

Add your contents here, you can easily add contents here through SliceMaker products. Add your contenst here, you can easily add contents here.

หน้าหลัก | บริการทางการแพทย์ | บริการสำหรับผู็ป่วย | น้ำปาด PORTAL | ติดต่อสอบถาม

Copyright © 2015 Nampad. All rights Reserved.