| สะอาดและสวย ร่ำรวยยิ้มหวาน บริการเป็นหนึ่ง เข้าถึงชุมชน..
ประมวลกิจกรรม
ประกาศ/ข่าวสาร
ศูนย์บริการข้อมูล
   

บริจาคน้ำดื่มพร้อมสมทบทุน

ญาติของคุณคำดี คำทอง ได้บริจาคน้ำดื่มจำนวน 5 ลัง พร้อมเงินสดอีกจำนวน 500 บาท แก่หน่วยงานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลน้ำปาดเพื่อไว้บริการผู้ป่วยและญาติที่มารับบริการที่โรงพยาบาลเนื่องจากในแต่ละวันมีคนไข้จำนวนมากที่มารับบริการ ทางโรงพยาบาลน้ำปาดต้องขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ.25 ก.ย.58
 

มุฑิตาจิตท่านนายอำเภอน้ำปาด

โรงพยาบาลน้ำปาดมีความยินดีร่วมงานมุฑิตาจิตในโอกาสครบอายุการรับราชการของท่านนายอำเภอน้ำปาด นายสัมฤทธิ์ อิ่มอก.24 ก.ย.58
 

อบรม CPR 17-18 ก.ย.58

วันที่ 17-18 ก.ย.58 ที่ผ่านมาทีมอุบิตเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลน้ำปาด ได้จัดอบรมการใช้เครื่องมือและการช่วยชีวิตผู้ป่วยวิกฤติฉุุกเฉิน(CPR) แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลน้ำปาดเพื่อเป็นการทบทวนความรู้และเตรียมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเวลา.20 ก.ย.58

ความรู้ทางการแพทย์

SliceMaker Products

Add your contents here, you can easily add contents here through SliceMaker products. Add your contenst here, you can easily add contents here.

Package ตรวจสุขภาพ

SliceMaker Products

Add your contents here, you can easily add contents here through SliceMaker products. Add your contenst here, you can easily add contents here.

ประชาสัมพันธ์

SliceMaker Products

Add your contents here, you can easily add contents here through SliceMaker products. Add your contenst here, you can easily add contents here.

บริการของเรา

SliceMaker Products

Add your contents here, you can easily add contents here through SliceMaker products. Add your contenst here, you can easily add contents here.

หน้าหลัก | บริการทางการแพทย์ | บริการสำหรับผู็ป่วย | น้ำปาด PORTAL | ติดต่อสอบถาม

Copyright © 2015 Nampad. All rights Reserved.