E-mail : nampad_hospital@hotmail.com
เข้าสู่ระบบงานภายใน

!! ใช้รหัสส่วนตัวที่ใช้ในโรงพยาบาลในการเข้าระบบ...คลิก!!
    ตารางกำหนดนัดฉีดวัคซีนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน โรงพยาบาลน้ำปาด


    แนวปฏิบัติการดำเนินการเกี่ยวกับสิทธิรักษาพยาบาล
    การลงทะเบียนบัตรประกันสุขภาพ อสม. และผู้นำชุมชน
    โครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า ( 30 บาท)
    ประกันสังคม
    โครงการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการข้าราชการ

ตรวจสอบสิทธิด้วยตนเอง


กลุ่มสารนิเทศ กระทรวงสาธารณสุข


ประมวลภาพกิจกรรม


เว็บเพื่อนบ้านกลุ่ม Nampad Laboratory Uttaradit
 
กิจกรรมขอบคุณ

ชาวโรงพยาบาลน้ำปาดทุกท่าน ขอขอบพระคุณ รายการเรื่องเล่าเช้านี้ ช่อง 3 ผู้บริจาคเครื่อง Top Syringe Pump ในโครงการเรื่องเล่าเช้านี้ช่อง 3 เพื่อเครื่องมือแพทย์ในภูมิภาค จำนวน 1 เครื่อง ให้ รพ.น้ำปาดได้ไว้ใช้เพื่อประโยชน์ของผู้ป่วยที่มารับบริการที่ รพ.น้ำปาดของเรา
20-08-2557

Flag Counter
ประมวลภาพซ้อมอุบัติเหตุหมู่ โรงพยาบาลน้ำปาด (23-05-57)
  
รัฐบาลถวาย “โครง‏การฝากท้องทุกที่ฟรีทุกสิทธิ์” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 30-09-2556
    รัฐบาลถวายโครงการฝากท้องทุกที่ฟรีทุกสิทธิ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2556 ให้หญิงตั้งครรภ์คนไทยทุกคนที่มีประมาณ 800,000 คน ฝากท้องได้ที่สถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ฟรีทุกสิทธิ์ เพิ่มมาตรฐานบริการแม่และเด็ก สร้างคุณภาพประชากรที่อาศัยในประเทศเริ่มตั้งแต่อยู่ในครรภ์สุขภาพแข็งแรง ปลอดโรคพันธุกรรม ไร้พิการ อีคิว ไอคิวเกิน 100 มีผลตั้งแต่ 14 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป โดยหญิงตั้งครรภ์จะมีบัตรประจำตัวสีชมพู และระบุวันคลอดชัดเจน ได้รับบริการฝากครรภ์ 5 ครั้ง ส่วนบัตรเด็กใช้สีเหลือง ดูแลต่อเนื่องฟรีถึงอายุ 6 ปี
...อ่านต่อ>>
  


เนื้อหาชวนเรียนรู้
เรื่อง Pediatic Dosage (ขนาดการให้ยาในเด็ก) เรื่อง ขนาดยาฉีดในเด็ก ล้างจมูกด้วยน้ำเกลือ ป้องกันหวัดและบรรเทาอากาศภูมิแพ้อากาศ
วิธีแก้ไข การนอนไม่หลับ รอบรู้เรื่องยา
ผลงานวิชาการน่าสนใจ
การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคหืด (Asthma) Download.
Home Health Care ศูนย์เยี่ยมบ้านใกล้ใจ Download.

ประกาศและข่าวสาร
ประกาศรายชื่อ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา(วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์) e-bidding 24 ก.ค. 2558
เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา(วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์)โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(ebidding) 7 ก.ค. 2558
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ (รถตู้) 7 ก.ค. 2558
เรื่อง ประกาศรายชือผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับข้าราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในสังกัดโรงพยาบาลน้ำปาด ครั้งที่ 1/2558(ตำแหน่งพัสดุและช่างฝีมือทั่วไป) 30 มิ.ย. 2558

ตารางคลีนิกพิเศษ โรงพยาบาลน้ำปาด
ตารางคลีนิกพิเศษงานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลน้ำปาด
วัน การบริการ
        วันจันทร์ คลีนิกโรคหอบหืด ,คลีนิคสุขภาพจิต
      วันอังคาร คลินิกโรคความดันโลหิตสูง ผู้ป่วยในเขต หมู่ 1,4,5,6,7,8 ต.แสนตอ หมู่ 1,2,3 ต.บ้านฝาย
          วันพุธ คลินิกโรคเบาหวาน
          วันพฤหัสบดี ตรวจโรคทั่วไป ,คลีนิกโรคความดันโลหิตสูง เขต รพ.สต.
        วันศุกร์ คลีนิกปอดอุดกั้นเรื้อรัง, คลีนิกไทรอยด์, คลีนิกเบาหวานเขต รพ.สต.
         
ตารางคลีนิกทันตกรรมนอกเวลาราชการ
วัน เวลาให้บริการ
          วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 16.30 - 20.30 น.

คลินิกให้บริการ กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน โรงพยาบาลน้ำปาด
วัน/เวลา (08.30-12.00 น.) (13.00-16.30 น.)
จันทร์ -วางแผนครอบครัว
-ตรวจมะเร็งปากมดลูก
-ตรวจหลังคลอด
-โรคซึมเศร้า,กามโรค
-ยาเสพติด,สุขภาพจิต
-เยี่ยมบ้านผู้ป่วยวัณโรค,ผู้สูงอายุ
-Home Health Care ในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลน้ำปาด
อังคาร -ฝากครรภ์ในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลน้ำปาด
-ฝากครรภ์รายใหม่ในเขต ต.แสนตอ,ต.บ้านฝาย,ต.เด่นเหล็กและ ต.น้ำไคร้
-คลินิก ARV
-เยี่ยมบ้านหญิงตั้งครรภ์และหลังคลอด
พุธ -ฝากครรภ์รายใหม่ในเขต ต.ห้วยมุ่น,ต.น้ำไผ่,ต.ท่าแฝกและรายเก่านอกเขตที่มีความเสี่ยง
-ตรวจอัลตร้าซาวด์(U/S)ในหญิงตั้งครรภ์ 20 สัปดาห์และอายุครรภ์ 32 สัปดาห์
-หญิงตั้งครรภ์อายุครรภ์ 32 สัปดาห์เยี่ยมห้องคลอด
-คลินิกสุขภาพจิต
-ยาเสพติด
-เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ,ผู้พิการ
-ตรวจอัลตร้าซาวด์(U/S)ในหญิงตั้งครรภ์ 20 สัปดาห์และอายุครรภ์ 32 สัปดาห์
พฤหัสบดี คลินิกสุขภาพเด็กดีและสร้างเสริมสุขภาพ
-สัปดาห์ที่ 3 นัดฉีดวัคซีนอายุ 2,4,6 และ 9 เดือน
-สัปดาห์ที่ 4 นัดฉีดวัคซีนอายุ 1.6 ปี,1.7 ปี,2.6 ปีและ 4 ปี
-เยี่ยมผู้ป่วยเบาหวานและโรคเรื้อรังอื่นๆ
-Home Health Care ในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลน้ำปาด
ศุกร์ -วัณโรค
-อดบุหรี่
-อนามัยโรงเรียน
-อนามัยโรงเรียน
-เยี่ยมบ้านผู้ป่วยความดันโลหิตสูง
ร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ คลิก..


ปรัชญาแห่งความสำเร็จวันนี้

“การยอมแพ้ไม่ได้หมายความว่าคุณอ่อนแอเสมอไป
บางครั้งมันหมายความว่าคุณเข้มแข็ง
ที่จะปล่อยให้บางอย่างผ่านไป”


ศูนย์บริการข้อมูล
 
บริการข้อมูลออนไลน์
จำนวนผู้มารับบริการที่ รพ.น้ำปาด แยกสถานบริการ (รพ.สต.)
สรุปความครอบคลุมสิทธิ
ข้อมูลประชากร
ดัชนีชี้วัดจากข้อมูลผู้ป่วยในที่ใช้จัดทำกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม(DRG)
10 อันดับกลุ่มโรคผู้ป่วยในตาม DRG
สถิติชีพ
อัตราเกิด อัตราตาย อัตราเพิ่ม
อัตราตายมารดา อัตราตายทารก
สาเหตุการป่วย (OPD)
สาเหตุการป่วย (IPD)
สาเหตุการตาย
ผู้ป่วยนอกย้อนหลัง 5 ปี
ผู้ป่วยในย้อนหลัง 5 ปี
ผู้ป่วยระบาดวิทยา ย้อนหลัง 5 ปี
บริการสารสนเทศ
ข้อมูลแผนงาน / โครงการประจำปี 2555
ตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ โรงพยาบาล
ข้อมูลจำนวนสถานที่ที่สำคัญ
ข้อมูลรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ
ตารางการประชุมโรงพยาบาลน้ำปาด
ข้อมูลการฝึกอบรมของบุคลากร
เว็บไซต์ที่ใช้บ่อย
       - หนังสือราชการ สสจ.อุตรดิตถ์
     
- เข้าระบบอีเมล์ สสจ.อุตรดิตถ์
     
- เว็บตรวจสอบสิทธิประชากร สปสช.
     
- ศูนย์บริการค้นหารหัสหน่วยบริการ (สนย.)
     
- ตรวจสอบประวัติการลงทะเบียนบัตรทอง
     
- เว็บ E-Claim
     
- ข้อมูล E-REGISTER
     - ระบบสารสนเทศศูนย์ประมวลผลกลาง (Datacenter NHSO)
     
- ระบบข้อมูลผู้ป่วยนอกและส่งเสริมป้องกันโรครายบุคคล OP/PP Individual
     
- ระบบขอเลขอนุมัติรับรองสิทธิ
     
- ระบบการเงินการคลัง สพค.
     
- ศูนย์ปฏิบัติการการเงินการคลังกลุ่มประกันสุขภาพ
     
- กระทรวงสาธารณสุข
     
- สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
     
- กรมบัญชีกลาง
     
- กรมสรรพากร
     - Refer โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
     - ระบบสินไหมอัตโนมัติ


ล้างมือ สำคัญอย่างไร : ล้างมือ การล้างมือ เจลล้างมือ วิธีการล้างมือ วิธี ล้างมือ น้ำยาล้างมือวิธีการล้างมือ 7 ขั้นตอนอย่างถูกสุขลักษณะ

หน้าหลัก ประวัติโรงพยาบาล วิสัยทัศน์ & นโยบาย พบผู้อำนวยการ หน่วยงานภายใน

โรงพยาบาลน้ำปาด ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110 โทรศัพท์ : 0-5548-1574-0 โทรสาร : 0-5548-1061

© 2009 Nampadhospital.org All rights reserved.

By Nampad Hospital Computing Academic